(1)
Ferraz- Teixeira, M.; Ferraz-Teixeira, M. El Enunciado De Súmula 602 Del Tribunal Superior De Justicia De Brasil, Del 22 De Febrero De 2018 Y La Afrenta Al Acto Cooperativo. Coop. Desarro. 2019, 27, 1-18.